Santa Coloma de Gramenet

Manifest i adhesionsLinks:

Full per recollir signatures
Adherir-se al manifest!

Manifest unitari “Aturem la MAT”
 

Red Eléctrica Española vol construir una línia de molt alta tensió (400kV) aprofitant el filat ja existent d’alta tensió (220kV), que travessa la muntanya de Santa Coloma i d’altres municipis.

Aquest projecte té un fort impacte mediambiental i sobre la salut de la població. Ens oposem frontalment a l’execució del projecte de Red Eléctrica Española i n’exigim la seva aturada immediata.

Hem conegut que Red Eléctrica Española (REE) vol projectar una línia de molt alta tensió (MAT) travessant diferents termes municipals, entre els quals es troba Santa Coloma de Gramenet, tot afectant barris, veïnat, béns i infraestructures de la zona urbana i, molt directament, la zona forestal protegida de la serra de Marina.

Tot i entenent que Santa Coloma és una zona estratègica per la seva situació geogràfica a la conurbació metropolitana de Barcelona volem expressar el següent:

• Que la línia MAT projectada passa a menys de 150 metres del barri de Les Oliveres i a 75 metres de Can Franquesa.

• Que la línia de 400kV es vol estendre pel traçat actual de les torres de 220kV que travessen el parc natural de la serra de Marina i afecta directament la zona d’habitatges de tot el districte III de Santa Coloma (barris de les Oliveres, Can Franquesa, el Singuerlín i la Guinardera). A més, el traçat de REE trinxa la zona més frondosa del torrent de les Bruixes (el bosc de ribera central).

• Que aquest projecte suposa impactes substancials a nivell paisatgístic per la seva alçada, on les línies modificades afectaran el parc de la serra de Marina, no respecta la distància recomanada de precaució pel que fa als edificis i habitatges, suposa un impacte pel que fa a la contaminació acústica i produeix efectes negatius sobre la vegetació, per desforestacions totals i increment de l’erosió de les zones tractades, així com també greus conseqüències sobre la salut.

• Que rebutgem que REE vulgui crear una autopista elèctrica de màxim voltatge travessant la muntanya de Santa Coloma sense comptar amb la participació, el debat i el consens ciutadà.

• Que demanem la nul·litat de la declaració d’utilitat pública del projecte de la línea i del de la subestació.

• Que considerem necessari obrir un debat ciutadà sobre l’actual model de subministrament, distribució i consum energètic, debat que obri la porta a un altre model que acosti producció i consum.

Per tot això, m’adhereixo a aquest manifest contra l’execució del projecte de REE d’instal·lar una subestació i una línia de MAT a Santa Coloma de Gramenet.

Adherir-se al manifest