Santa Coloma de Gramenet

Aturem la MAT a Santa Coloma

SANTA COLOMA I LES GRANS INFRAESTRUCTURES

Santa Coloma és conscient de la seva condició estratègica de porta nord del centre metropolità de Barcelona, i que aquesta posició implica que sovint les infraestructures de connexió han de travessar, d’una manera o una altra, el terme municipal.

Santa Coloma entén que cal seguir millorant les infraestructures, però que cal fer-ho bé, sent respectuosos amb la condició urbana. Els anys del desarrollismo infraestructural ja han passat.

Santa Coloma és molt conscient del que vol dir recuperar l’orgull de ciutat solucionant barbaritats del passat. Han calgut importants esforços per aconseguir la integració d’infraestructures presents al seu municipi, sovint heretades de planificacions economicistes que, amb visions a curt termini, minusvaloraven l’impacte social i ambiental de la seva implantació.

Així, la B20 al pas per la ciutat es va integrar en part mitjançant una cobertura que ha deixat a la ciutat el Parc Europa. Encara queda pendent la darrera fase de cobertura que ens ha de permetre connectar millor el campus universitari de Torribera amb la ciutat.

Igualment, les torres d’alta tensió que passaven pel riu Besòs van ser soterrades mitjançant una galeria de serveis que ens permet gaudir del Parc Fluvial del Besòs. Parc Fluvial assolit gràcies a la recuperació ambiental d’un riu que s’havia convertit en una claveguera.

UNA NOVA INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA: LA MAT

Red Eléctrica Española, és empresa que cotitza en borsa i reparteix beneficis, que té com objecte desplegar les infraestructures que li indica el govern espanyol per a la gran distribució de l’electricitat. El govern planifica i paga a REE per l’execució d’aquestes infraestructures.

REE ha de dur a terme el projecte de l’anella d’alimentació de Molt Alta Tensió a la conurbació de Barcelona. És un projecte necessari per a garantir la qualitat del subministre elèctric, però sobre tot és un projecte dissenyat inicialment davant l’augment del consum elèctric al nostre país, que es produïa en el temps del boom econòmic.

Aquest és un projecte molt important i ambiciós, que afecta a molts municipis metropolitans, i que afecta significativament Santa Coloma de Gramenet.

UNA INFRAESTRUCTURA SENSE DEBAT SOCIAL

Red Eléctrica, amb la complicitat quan convé d’altres empreses elèctriques, està intentant implantar aquest pla per fascicles, fragmentant-lo en projectes parcials per evitar-se un debat social necessari, que saben que els conduiria a internalitzar costos d’integració ambiental, tan en entorns naturals com urbans.

En el cas de Santa Coloma, es coneixen des del 2008 fins a 3 projectes separats de REE per implantar una subestació de Molt Alta Tensió, fer arribar una línia des de Sant Fost, i fer sortir una línia cap a Barcelona. Adicionalment, Fecsa va presentar i executar el 2006 un projecte per introduir noves torres, que ara es revela necessari per a la correcta implantació d’aquest projecte d’anella.

Aquesta fragmentació els ha permés eludir la declaració d’impacte ambiental de la infraestructura.

La intenció de REE en aquest tram de l’anella metropolitana, és reaprofitar unes antigues torres dels anys 70, que travessen el parc de la Serralada de Marina, per a que a més a més de transportar línies d’alta tensió, en transportin de molt alta tensió. Per fer-ho, els cal implantar a la ciutat una nova subestació de Molt Alta Tensió que posi en servei aquesta línia.

UNA INFRAESTRUCTURA SENSE INTEGRACIÓ URBANA

Tan l’antiga línia, com la nova subestació, es troben a 150m del nucli habitat de Santa Coloma. El debat generat al voltant de l’arribada de la Molt Alta Tensió a les comarques gironines ha permés establir un seguit de criteris de distàncies mínimes que considerem que cal tenir present també en el nostre cas. Així la pròpia REE ha dissenyat la MAT a Girona de manera que queda a 500 metres dels nuclis urbans.

Segons l’actual projecte de REE, dins del radi de 500m des de les noves infraestructures de Santa Coloma resideixen més de 6.000 persones.

L’ajuntament rebutja aquest projecte pel seu nul esforç d’integració urbana.

UN DIÀLEG DE SORDS

L’ajuntament ha intentat en vàries ocasions establir sense èxit un marc de negociació amb REE que permeti trobar solucions alternatives a les inicialment proposades per l’empresa. La voluntat de l’ajuntament sempre ha estat la de minimitzar l’impacte de la nova infraestructura. El 2009 es va avançar inicialment en la integració paisatgística, però no es va poder anar més enllà.

L’ajuntament ha desplegat durant aquests anys una important activitat legal i administrativa d’oposició al disseny d’aquest projecte.

Finalment, per saltar-se l’oposició municipal, l’empresa ha utilitzat el subterfugi d’aconseguir la declaració d’interès públic de la infraestructura per part del consell de ministres. Aconsegueix així evitar haver de donar resposta a les exigències plantejades per l’ajuntament.

L’ajuntament ja ha presentat recurs davant del Tribunal Suprem per deixar sense efecte aquesta declaració.

UNA URGÈNCIA INTERESSADA

Red Eléctrica defensa la urgència de tirar endavant aquest projecte. De fet, ha manifestat la voluntat d’iniciar obres a finals d’any.

Però el projecte responia a una època amb increments continus de demanda elèctrica, i ara ens trobem en un moment de forta caiguda de la demanda, que està posant en crisi tots els escenaris previstos a la planificació energètica recent. No és doncs una necessitat urgent de la xarxa.

La resta del projecte d’anella metropolitana de Molt Alta Tensió es troba en un estat de disseny molt més embrionari. Es desconeix quin serà el futur del seu pas per Collserola, i quina serà la implantació de la central bessona de Desvern, al sud. Per tant, el projecte en el seu conjunt, a banda de no haver passat per un procés de debat social i de declaració d’impacte ambiental, té parts essencials pendents de resoldre.

Però Red Eléctrica sap que, donada l’actual situació econòmica i financera de les administracions, el Govern Central li podrà finançar molts pocs projectes nous. De fet darrerament ja se li ha comunicat que molts dels projectes inicialment previstos a la planificació han caigut de la mateixa. Aquest és dels pocs que compta amb tots els permisos. És un dels pocs projectes que REE pot executar a curt termini, i obtenir nous ingressos públics.

REE necessita construir ràpid aquest projecte per garantir-se el més aviat possible aquests nous ingressos. Al ser un projecte que reaprofita instal·lacions antigues, li és doblement rendible.

La urgència respon doncs a interessos corporatius. Ni la demanda ho justifica, ni el projecte tindrà després continuïtat (les futures fases no estan clares i no està previst que l’Estat tingui capacitat per finançar-les).

LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT

L’ajuntament exigeix l’aturada del procés d’implantació de la MAT a Santa Coloma en aquestes condicions.

Aquesta aturada ha de servir per establir un marc de debat constructiu entre l’Ajuntament i les companyies elèctriques amb presència al municipi. Debat que s’havia intentat engegar ara fa un any sense èxit pel desinterès de REE.

L’objecte d’aquest debat ha de ser la definició d’un Pla de Racionalització de les infraestructures elèctriques al municipi. La Direcció General de l’Energia de la Generalitat dóna recolzament a aquesta demanda i s’ha ofert per afavorir aquest procés.

Els objectius d’aquest pla han de ser la reducció de l’impacte paisatgístic i la garantia de distàncies de seguretat d’aquestes infraestructures, incloent quan convingui soterraments, ús compartit d’infraestructures, desmuntatge de torres redundants, etc.

En paral·lel, caldrà sintonitzar el desplegament de la Molt Alta Tensió al municipi amb la de la resta de l’Àrea Metropolitana, establint si convé marcs de debat supramunicipals.

Això implica el necessari replantejament en profunditat del projecte de Molt Alta Tensió de REE a Santa Coloma de Gramenet, que en els seus termes actuals compta i comptarà amb el rebuig frontal d’aquest Ajuntament.

LLEGEIX I SIGNA EL MANIFEST EN CONTRA DE LA MAT!