Santa Coloma de Gramenet

Vídeos RSS

“Aquesta llei elimina injustos obstacles a la felicitat de moltes persones”

El president del Grup Parlamentari Socialista i ponent de la llei de Drets de les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transgènere i per a l’Eradicació de l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Trànsfòbia ha celebrat avui l’aprovació per part del Parlament de Catalunya d’una llei que “sí calia”, un text “per la vida real, per eliminar injustos obstacles a la felicitat de moltes persones”. “De vegades la vida política ens ofereix dies de glòria, històrics de veritat i no de fireta, que contribueixen a fer una societat més lliure, més justa i més feliç; avui és un d’aquests dies”, ha assegurat Miquel Iceta. El president del Grup Socialista ha lamentat “la falsa acusació dels qui pensen que és una llei per a promoure l’homosexualitat” i ha retret a “polítics homòfobs o bisbes mancats de caritat cristiana”, que neguin una realitat de discriminació i patiment: “no deuen haver vist mai plorar una mare per les agressions o insults que pateix un fill o una filla, no deuen haver sentit que un adolescent o un jove s’ha acabat suïcidant per l’assetjament que patia o no hauran vist com una persona és discriminada en el seu lloc de treball pel fet de tenir una orientació sexual que no és la majoritària”. “Com s’atreveixen a negar una realitat de discriminació i patiment”. “Estem davant d’una bona llei per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències”, ha assegurat el diputat socialista, que “obliga els poders públics, que seran assessorats pel Consell Nacional de les persones LGBTi, òrgan participatiu i consultiu permanent, i a través de la qual el Govern haurà de dotar-se d’un òrgan coordinador de les polítiques LGBTi i oferir un servei d’atenció integral”. Iceta ha recordat que la llei incideix especialment en els àmbits de l’educació, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’acció social, l’ordre públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i les polítiques de família i que inclou sancions per castigar i corregir les actuacions discriminatòries, “om no podria ser d’altra manera si volem garantir una llei veritablement eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bones intencions”. “Avui aquest Parlament ha fet un pas enorme en la defensa dels drets i les llibertats, avui ens hem equiparat a les grans nacions europees en la defensa dels drets de les persones”, ha conclòs Miquel Iceta. Text íntegre de la intervenció de Miquel Iceta al ple del Parlament de Catalunya: http://diaridemiqueliceta.wordpress.com/2014/10/02/intervencio-en-el-debat-sobre-la-llei-de-drets-de-les-persones-lgtb/