Santa Coloma de Gramenet

Ple municipal de juliol de 2018

  • Actualizado:
  • Creado:

El passat dilluns 23 es va realitzar l´ultima sessió plenària abans del merescut descans estival.

Manel Pérez, de l’Associació de Catifaires de Santa Coloma de Gramenet
Manel Pérez, de l’Associació de Catifaires de Santa Coloma de Gramenet

El Ple va començar amb molta expectació i la sala plena de gom a gom. La expectació encara puja de to quan l’alcaldessa Nuria Parlon obre la sessió plenària amb una reconeguda i merescuda felicitació a la entitat local La Colmena, que en el mateix moment de la realització del ple rebia la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria cultural i social, centenària a la nostra ciutat.

Aquest últim ple del curs ha estat intens i amb acords prou importants: per una banda s’ha aprovat, de manera inicial, el primer Pla Local d’Igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere, així com l’adhesió de la nostra ciutat a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

D’altra banda, i a petició de l’ Associació de Catifaires de la ciutat, el ple ha fet una declaració institucional de suport a la Federació Catalana d’Entitats Catifaires per a la inclusió de les catifes de flors al patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Així mateix, s’dedicat temps a  la presa de decisions per tal de continuar millorant i invertir en la neteja viaria de la nostra ciutat, i s’ha pres nota de la posada a disposició de la Generalitat del solar de les Aigües: 4.120 metres quadrats per a la construcció de la nova Escola Santa Coloma.

Els servei d’ajuts a la llar que presten des del consistori, així com la constatació de la feina i propostes que fa aquest equip de govern en matèria de transparència van ser altres temes sobre els quals van girar les intervencions dels i les representats del nostre ajuntament.

 

+IGUALTAT

Amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, SOM Gramenet, Ciutadans i GE-ICV-EUiA, i l’abstenció del PP, es va aprovar el primer Pla Local d’Igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2018-2022.

Aquest  pla, que és pioner en el nostre entorn, intenta sistematitzar, des de les polítiques publiques, la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI en aquesta ciutat.  Ho farà definint línies de treball en torn al compromís amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, l’acció contra la violència i LGTBIfòbia, la coeducació i transmissió de valors igualitaris, la visibilitat i participació, i la promoció de drets i qualitat de vida entre altres. La  Regidoria de Polítiques LGTBI desplegarà el pla i avaluarà el seu grau d’execució.

En aquesta mateixa línia i, amb els vots afirmatius de tots els grups municipals excepte la abstenció del  PP, el nostre Ajuntament s’ha adherit a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.  La  igualtat de dones i homes és un dret que no només ha d’estar reconegut legalment si no que, a més, s’ha de poder exercir efectivament a tots els àmbits de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.

 

LES CATIFES FLORALS: TOTA UNA TRADICIÓ A LA CIUTAT

El senyor Manel Pérez, representant de l’Associació de Catifaires de Santa Coloma de Gramenet, ens va fer un recorregut per quina ha estat la història d’aquesta tradició a la nostre ciutat i, posteriorment, amb l’empenta i convenciment que li caracteritza, ens va demanar el suport, en forma d’una declaració institucional de tots els grups polítics que formen el Consistori per a donar el consentiment a la candidatura presentada per la Federació Catalana d’Entitats Catifaires.

Aquesta entitat vol que la UNESCO inscrigui les catifes de flors en la llista representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Les catifes de flors són una activitat artística, cultural, popular, recuperada a la ciutat l´any 1993 per iniciativa dels i les comerciants del carrer de Sant Jeroni (a la que any darrera any s’han anat sumant més carrers), com una festa cultural i oberta a tothom des de la participació. A més a més, en el context del 25è aniversari d’aquesta iniciativa cultural local, la nostra ciutat donarà acollida a la Trobada Nacional de Catifaires en dates properes.

 

LA NETEJA VIARIA, PRIORITAT

La neteja viària i, per consegüent, el dret a una ciutat habitable i acollidora, ha estat sempre una preocupació de l’equip de govern socialista. En aquesta línia, el govern va portar a ple una modificació de crèdit per a invertir en diversos projectes de millora de la qualitat de vida, i en concret en les tres zones identificades com que necessiten una atenció especial; Llatí, Fondo i Santa Rosa.

En aquest sentit, el conjunt de les deliberacions dels grups municipals coincidien en que, si be es necessari continuar amb les iniciatives de sensibilització en torn a aquest tema, també és cert que - tal i com s’està fent - s’ha de continuar posant a l’abast de la ciutadania mes i millors mitjans. Aquesta modificació de crèdit permetrà ampliar el servei de cuba, el de recollida de mobles vells i el manteniment de parc i jardins, entre d´altres, en benefici de què tots i totes podem gaudir dels nostres barris i del  nostre entorn.

Tanmateix, el manteniment de la via pública (calçades i voreres), el cicle festiu de la ciutat i les transferències en concepte d’ajuts a les famílies van ser, entre altres, noves aplicacions pressupostàries beneficiàries de la modificació de crèdit aprovada.

Altres projectes i serveis de la nostre ciutat com el CIAPE, les plataformes d’accés als autobusos o l’adaptació dels passos de vianants veuran incrementada la seva inversió inicial  gràcies a assignacions pressupostàries alliberades d’altres projectes.

 

EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTHOM

La regidora ponent d’Educació, Infància Joventut i polítiques d’igualtat, Mireia González, ens va informar de la feina desenvolupada per diferents departaments de l’Ajuntament per tal de tancar i deixar preparada la fase executiva, que depen ara ja i sense excuses de la Generalitat, de la nova Escola Santa Coloma al solar de les Aigües.

En concret, l’Ajuntament posa a disposició del Departament d’Educació un espai de més de 4000 metres quadrats i assumeix, com sempre, el manteniment i conservació d’aquesta nova escola.

 

L’AJUNTAMENT: EXEMPLE DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

No és la primera vegada que aquest consistori rep un reconeixement a la seva política a favor de la transparència i el bon govern. L’elaboració del catàleg de serveis, per exemple, ha estat posat en valor pel Síndic de Greuges, que ha assenyalat que el nostre Ajuntament es un exemple en matèria de transparència i bon govern.

En aquest mateix sentit, el portaveu del Grup Municipal Socialista, Esteve Serrano, va aclarir que la política de transparència i bon govern que guia a l’equip de govern va més enllà de una web, sinó que té a veure amb - per exemple - el marc d’integritat institucional que regeix al consistori, o al codi de conducta  i bon govern pels càrrecs electes que ja esta elaborat i resta pendent nomes del vis-i-plau dels serveis jurídics municipals.

 

+POLÍTIQUES SOCIALS

Es va donar via lliure a l`encàrrec a la Fundació S21 dels serveis relacionats amb l’ajuda a la llar. Per a l’Ajuntament, tot el que té a veure amb el Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) és una prioritat ja que, com va explicar el tercer tinent d’alcaldessa Diego Arroyo, es tracta de tenir cura d’aquelles situacions de dependència i de vulnerabilitat que poden estar suportant sectors de la nostre ciutadania. Com a exemple d’aquesta preocupació, i amb els vots favorables de PSC, PP i SOM, el ple va aprovar aquesta encomana per un valor substancial, més de 5 milions d’euros pel període 2018-2020.

 

UNA CIUTAT VELLA PER A TOTHOM I AMB TOTHOM

Fins a 11 entitats diferents van demanar la paraula per expressar la seva opinió en relació al conflicte per l’execució del PERI, Ciutat Vella II. Ens podem arriscar a consensuar que en totes les intervencions, plurals i diverses (fins i tot algunes es van expressar a títol personal) hi havia un mínim comú denominador; la necessitat de mantenir els diversos canals de diàleg oberts alhora per aconseguir dignificar la zona i retornar-la a ser una part vívida i compartida pel conjunt de la ciutadania.

El regidor d’Urbanisme, Jordi Mas, va explicitar una vegada més la complexitat del projecte, apuntant que és de titularitat privada i  que posa en joc diversos i legítims interessos particulars. El regidor Mas i el conjunt del govern, una vegada més, van palesar el desig i el convenciment de resoldre els casos particulars sense que això vagi en detriment dels espais de diàleg i negociació sobre els que s’ha d’avançar en aquests mesos d’aturada de l'execució concreta del PERI II.

Passades les 23 h s’aixecà la sessió. Us desitgem bones vacances.  Ens retrobem a la Festa Major d’Estiu!