Santa Coloma de Gramenet

La CIBA crearà igualtat i llocs de treball

  • Núria Parlon
  • Actualizado:
  • Creado:

El projecte esdevindrà capdavanter a Espanya formant part de la Xarxa internacional de Women’s Resource Center, i serà un gran laboratori d’economia social i feminista.

La recuperació de l’antiga fàbrica CIBA per a usos socials ha estat una reivindicació dels darrers anys. En aquest mandat, hem pogut destinar recursos a la seva rehabilitació -donem així compliment al compromís electoral amb el qual em vaig presentar a les eleccions el 2015 i que es va concretar en el procés participatiu del Pla d’Acció Municipal- per a la construcció d’un hub d’innovació, de coneixement i d’oportunitats, que tindrà la igualtat entre homes i dones en el centre de les seves accions. Aquest projecte es fonamenta en el compromís i l’ambició d’eradicar les manifestacions més punyents de les desigualtats socials, en especial les de gènere.

Esdevindrà capdavanter a Espanya formant part de la Xarxa internacional de Women’s Resource Center. Serà un gran laboratori d’economia social i feminista. A la CIBA trobarem 6000m² repartits en 5200m² d’espais interiors i una gran terrassa verda.

Ens proposem millorar les condicions de vida amb noves oportunitats per a les dones de Santa Coloma les quals es troben en pitjors condicions d’accés al mercat de treball, amb major precarietat i amb una sobrecàrrega de treball productiu i reproductiu.

Per fer-ho és necessari invertir en la millora dels serveis d’atenció, amb el Centre Informació i Recursos per a les Dones al capdavant. També sabem que per poder avançar amb èxit és imprescindible que les dones tinguin autonomia personal, econòmica i un projecte de vida propi i autònom. Per això invertirem en programes de recerca activa d’ocupació i de formació especialitzada.

Farem una especial aposta pels sectors amb poca presència de dones com ara l’economia digital, l’economia verda i circular i també altres sectors on les dones ja hi són presents com els sectors de l’economia de la salut i de les cures, la cuina i la confecció de roba. La recerca i l’aposta per generar coneixement multidisciplinari formaran part del nucli d’acció de La CIBA.

Trobarem espais, recursos i programes per facilitar les eines que ens permetin avançar en la qualitat de vida de les dones, a títol individual o bé, de manera col·lectiva.

Per tant aquest serà un espai de referència per a les dones i els homes de la ciutat que oferirà serveis i recursos específics per prevenir i lluitar contra les violències masclistes, acompanyarà processos d’ocupació i apoderament econòmic, inclourem un espai de Coworking adreçat a compartir experiències i projectes i fomentar el treball cooperatiu, i ens ajudarà en l’impuls d’una economia més social i sostenible amb un clar suport als projectes ocupacionals vinculats amb les energies renovables.

Les dones som i hem estat protagonistes de les moltes transformacions de la nostra ciutat. Santa Coloma no seria avui una ciutat amb escoles dignes, amb ambulatoris o equipaments als barris si no hagués estat per la lluita callada i silenciosa de les nostres àvies, mares i tietes. La recuperació de la memòria històrica i la documentació de les moltes batalles guanyades per les dones de la ciutat tindran també un espai rellevant en La CIBA. Sense conèixer la histò- ria no es pot avançar cap al futur.

En definitiva, serà un gran espai que fabricarà oportunitats per a Santa Coloma. Es tracta, tal com va defensar Virgínia Woolf, ara fa 89 anys amb la publicació del seu assaig Una cambra pròpia, de crear un espai de referència a la ciutat que sigui també un llegat de futur. La CIBA en el segle XXI, produirà oportunitats i fabricarà igualtat.

 

*Article publicat al número de febrer d'El Mirall.Net