Santa Coloma de Gramenet

Primàries a l'elecció del candidat o candidata a l’Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet

  • Actualitzat:
  • Creat:

Santa Coloma de Gramenet, com a ciutat de més de 50,000 habitants, ha de triar el seu cap de llista o la seva cap de llista a les properes eleccions municipals.

Està en marxa el procés de primàries entre els afiliats i les afiliades de l’Agrupació, tal i com regula l’article 49 del reglament d’elecció de càrrecs públics del PSC.

Dit procés està controlat per l’Autoritat Electoral de la Federació, que és la Mesa del Consell de Federació del PSC-Barcelonès Nord, actuant com a presidenta del mateix la companya presidenta del Consell de Federació, Paquita Teruel.

Els i les militants que vulguin ser candidats o candidates en les primàries hauran de manifestar per escrit la seva decisió davant l’Autoritat Electoral, acompanyat dels avals dels i les militants de l’agrupació.

Podeu trobar informació en detall sobre el reglament d’elecció de càrrecs públics aquí.

 

CALENDARI DE LES PRIMÀRIES


21 DE GENER             Inici de la presentació de candidatures davant l’Autoritat Electoral
28 DE GENER             A les 12h finalitza el termini presentació de candidatures
28 DE GENER             18h, proclamació de les candidatures a les eleccions primàries
28 DE GENER             Inici de la campanya informativa
30 DE GENER             Assemblea de l'Agrupació du a terme l'elecció dels i les membres de la Mesa Electoral
1 DE FEBRER             Fi de la campanya informativa
2 DE FEBRER             Eleccions primàries (10h a 20h)
4 DE FEBRER             Proclamació definitiva del candidat o candidata a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet
7 DE FEBRER             Assemblea de proclamació del candidat o candidata a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet
9 DE FEBRER             Consell de Federació PSC-Barcelonès Nord, ratificació dels candidats/candidates municipals
16 DE FEBRER            Consell Nacional, aprovació caps de llistes municipals
 

En el cas de presentació d’un únic o única candidata tindria lloc directament l’assemblea del 7 de febrer per a la seva proclamació.

A la seu de l’Agrupació local estan disponibles els fulls de recollida d’avals a disposició de les candidatures.