Santa Coloma de Gramenet

L'emancipació i el dret a l'habitatge

  • Núria Parlon
  • Actualitzat:
  • Creat:

Disposar d’habitatge s’ha convertit en un privilegi quan és un dret constitucional que els poders públics han de garantir i preservar.

El dret a l’habitatge recollit a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia no es garanteix enguany a una part important de la població ja sigui per qüestions de vulnerabilitat social o bé, per precarietat en la renda disponible de les famílies.

Disposar d’habitatge s’ha convertit en un privilegi quan és un dret constitucional que els poders públics han de garantir i preservar. La pujada dels preus de lloguer al conjunt de l’Àrea Metropolitana -també a Santa Coloma- així com l’existència d’un parc d’habitatge buit que no compleix amb la seva funció social, dificulta els processos d’accés a l’habitatge de la població en general i molt especialment els d’emancipació o renovació dels contractes de lloguer dels treballadors/res joves (menors de 40 anys) en condicions salarials precàries malgrat ser la generació millor preparada de la història.

Per donar resposta a aquest col·lectiu, posem en marxa un programa que té un doble objectiu: incentivar que les persones que són propietàries d’habitatges -particulars principalment- posin en lloguer
els seus habitatges incentivantlos amb assegurances de protecció de pagaments de la renda mensual i de la llar.També crearem un fons econòmic per afavorir les reformes necessàries en aquests habitatges com a incentiu al lloguer. Pel que fa a les persones que cerquin pis, podran rebre un ajut màxim mensual de 200 euros (segons nivell d’ingressos) i totes les despeses derivades de la formalització del contracte (fiança i despeses de formalització del contracte).

Volem incidir sobre els i les millennials, ja que mai no es beneficien de les ajudes socials de caràcter redistributiu- en molts casos no tenen infants a càrrec per les dificultats d’emancipació
i la inestabilitat laboral (temporalitat i ingressos baixos) però tenen ingressos que en més d’un 60% els haurien de destinar al pagament d’un lloguer, és a dir, són treballadors i treballadores pobres amb greus dificultats per desenvolupar el seu projecte vital.

Aquesta mesura complementa altres que l’Ajuntament desenvolupa orientades especialment a preservar el dret a l’habitatge de les famílies més vulnerables i noves actuacions que desenvoluparem per incidir en noves fórmules d’habitatge per la gent gran per afavorir el seu envelliment actiu a partir d’habitatges amb serveis compartits. La primera promoció serà a l’antiga escola Miguel Hernández.

També explorem noves maneres de cessió del sòl públic per promoure experiències de cohousing. La convocatòria del nou programa d’ajuts estarà disponible a partir del darrer semestre d’aquest any.

 

*Article publicat al número d'abril d'El Mirall.net